This website uses cookies. For more informationClose

Referencie

rok 2014

Obytná zóna - Rača, Východná ul.

prekládka NN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Napojenie LED veľkoplošnej obrazovky - Bratislava, Nová tržnica, strecha

prípojka NN, bleskozvody

Biofarma - Tomky

prípojka NN, elektroinštalácie, bleskozvody

Obytný súbor II. východ - Malinovo

prekládka VN, rozvody NN

Obytná zóna A3 Sever Rozálka Park - Pezinok

prekládka VN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Obytná zóna Kamenný Mlyn II. - Trnava

prekládka VN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Trafostanica Kaštieľ - Bernolákovo

prekládka VN, trafostanica

Bytový dom Dubnička - Bánovce nad Bebravou

elektroinštalácia, bleskozvody

Obytný súbor ND II. - Nová Dedinka

prekládka VN, prípojka VN, rozvody NN, verejné osvetlenie

Obytný súbor Záhumenice - Vinosady

prekládka VN

Bytové domy HÁJPARK - Petržalka, Kutlíkova ul.

prípojka VN, trafostanica, rozvody NN,

Obytný súbor XV - Malinovo

rozvody NN

Okružná križovatka - Trnava, Bratislavská-Strojárenská ul.

prekládka verejného osvetlenia

rok 2015

Bytový dom C - Rusovce, Betliarska ul.

elektroinštalácie

Bytové domy HÁJPARK - Petržalka, Kutlíkova ul.

elektroinštalácie

Obytná zóna Panská alej - Pezinok

rozvody VN, rozvody NN, verejné osvetlenie

NASES projekt Digitálne učivo - Trnavský región

štrukturovaná kabeláž, trasy optických sietí zemné práce

Obytná zóna Alej Hrušov - Kalinkovo

prípojky NN, verejné osvetlenie

Obytná zóna Kamenný Mlyn III. - Trnava

rozvody NN, verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie - Stará Turá

rekonštrukcia verejného osvetlenia